Ajdas stamtavla

S67626/2006
Leiionspitz Wajda
VDHKZG99/1069
Alrik Vom Weissen Rain
VDHKZG93039
Aron Vom Paulsberg
EKW89/09031436
F-Tapian Zum Hahnenberg
KZG91/05062074
Cidaq V Wieseneck
VDHKZG95/1125
Apunkula Vom Taunusblick
VDHKZG91/1309
Drago Vom Wieseneck
VDHKZG93045
Alina Von Der Sachsenhäuser
S40427/2005
Scylla Des Chevaloupsgreg
LOF002412/00493
Nouk Des Chevaloupsgreg
VDH-EKW95114
Baiko Vom Silberborn
LOF1439/408
Hypso D’eurasia Dreams
LOF002214/00474
My Love D’eurasia Dreams
LOF001889/00378
Loyd Du Domaine D’arinella Bianca
LOF1205/304
Fysis Du Font Du Roy

Tillbaka