Niikes stamtavla

SE42131/2016
Risan Gårdens Unika
SE44284/2013
Zeldas Walter Walnut
NO35860/12
NO JV-12 NO UCH SE UCH
Yaro Av Nixenspitze
S56915/2009
C.I.B. JWW-10 LPI NORD V-11 SE V-11 SE&DK&FI UCH
Foxfire Brilliant Benji
NO55266/09
NO UCH
Ninja Av Nixenspitze
S28070/2008
Zeldas Shelby Cobra
S43105/2005
Zeldas Pa Pa Papaya
S22721/2003
Zeldas Take A Piece Of My Heart
SE45861/2010
SE UCH
Risan Gårdens Jawa
S64521/2009
Harlekin Von Krusenbusch
VDHEKW07101
Domingo Von Den Wuppertatzen
VDHKZG04/1083
Enie Von Krusenbusch
S33625/2009
Risan Gårdens Gina
S55207/2003
Leiionspitz Ior
S52207/2005
DK UCH FI UCH NORD V-08 SE UCH
Risan Gårdens Celeste

Tillbaka