Varjas stamtavla

SE46629/2017
Sorschies X Mon Ami
SE51925/2015
Essmania’s Sarajevo
DK19322/2012
CZ CH DK UCH SE UCH
Daqela’s Morion
VDHKZG08/1039
DE&VDH CH
Brisko Vom Elfensee
S58550/2005
DK UCH INT UCH
Leiionspitz Qela
SE18228/2010
Essmania’s Fragancia
S47945/2007
Fridlyckans Alfons
S68177/2007
Lovely Megan’s Brooke Shields
SE59085/2014
Leiionspitz Cheerful Xena
VDHKZG11100
EUW-14 VDH CH
Amur Vom Giebichenstein
VDHKZG08/1159
Aiko Vom Schwarzen See
VDHKZG08/1049
Ayka Von Der Herrschinger Bucht
SE44211/2012
SE UCH
Leiionspitz Wildstar Wilja
VDHKZG061040
Bernardo Vom Krähenfeld
S62610/2009
SE UCH
Belina Vom Schwarzachtal

Tillbaka